Návod na Final Fantasy X: Dovednosti, nabuzení a magie

Final Fantasy X


Dovednosti

Dovednosti jsou rozkazy, které jsou obvykle spojeny s fyzickým zraněním nepřítele. Největší množství naleznete na desce orbů v oddílech Wakky a Aurona. Celkem existuje 22 různých dovedností.

Název Spotřeba MP Oddíl na desce orbů Popis
Temný útok 5 Wakka Na 3 kola způsobí nepříteli temnotu.
Tichý útok 5 Wakka Na 3 kola způsobí nepříteli ticho.
Uspávací útok 5 Wakka Na 3 kola způsobí nepříteli spánek.
Zdržovací útok 8 Tidus Zdrží další tah nepřítele.
Zombie útok 10 Auron Způsobí jednomu nepříteli stav zombie.
Temný nápor 10 Wakka Téměř vždy způsobí nepříteli na 1 kolo temnotu.
Tichý nápor 10 Wakka Téměř vždy způsobí nepříteli na 1 kolo ticho.
Uspávací nápor 10 Wakka Téměř vždy způsobí nepříteli na 1 kolo spánek.
Zdržovací nápor 18 Tidus Velmi výrazně zdrží další tah nepřítele.
Trojí faul 24 Wakka Způsobí nepříteli na 3 kola temnotu, spánek a ticho.
Extrakt moci 1 Auron Umožní, aby po cíli zůstal orb moci.
Extrakt many 1 Kimahri Umožní, aby po cíli zůstal orb many.
Extrakt rychlosti 1 Tidus Umožní, aby po cíli zůstal orb rychlosti.
Extrakt dovednosti 1 Wakka Umožní, aby po cíli zůstal orb dovednosti.
Zlom síly 8 Auron Sníží sílu zasaženého.
Zlom magie 8 Auron Sníží magii zasaženého.
Zlom zbroje 12 Auron Sníží obranu zasaženého.
Zlom mysli 12 Auron Sníží magickou obranu zasaženého.
Absolutní zlom 99 Auron Kumulativní efekt zlomu síly, mysli, magie a zbroje.
Přepadení 10 Rikku Zaútočí a současně okrade cíl o předmět.
Čapnout gil 30 Rikku Zaútočí a současně okrade cíl o peníze.
Rychlá rána 36 Tidus Rychlý úder se sníženým časem zotavení.

Speciál

Speciální techniky patří ke čtyřem hlavním rozkazům se kterými se ve Final Fantasy X setkáte. Zahrunjí různorodé schopnosti, které nemusejí mít za cíl fyzické poškození cíle. Z velké části slouží k posílení vlastnosti party nebo naopak oslabení nepřátel. Kimahriho speciální technika duchovní vlna mu umožňuje učit se nové dovednosti od nepřátel. Nejvíce speciálních technik spadá do oddílu Rikku, jsou totiž spojeny s povoláním zloděje.

Název Spotřeba MP Oddíl na desce orbů Popis
Únik 0 Tidus Pomůže partě uniknout z boje.
Krádež 0 Rikku Ukradně nepříteli předmět.
Použít 0 Rikku Použije speciální předměty.
Modlitba 0 Yuna Vyléčí celé partě malé množství HP.
Povzbuzení 0 Tidus Zvýší partě sílu a obranu.
Zamíření 0 Wakka Zvýší partě přesnost.
Soustředění 0 Lulu Zvýší partě magii a magickou obranu.
Reflexy 0 Lulu Zvýší partě uhýbání.
Štěstí 0 Rikku Zvýší partě štěstí.
Smůla 0 Kimahri Sníží nepříteli štěstí.
Duchovní vlna 0 Kimahri Absorbuje HP a MP nepřítele. Ronsové se navíc díky této speciální technice učí dovednosti nepřátel.
Strážce 0 Auron Umožní postavě utržit zranění za spojence.
Hlídač 0 Auron Umožní postavě utržit zranění za spojence v obranném postavení.
Drobné 0 Rikku Útok pomocí hozených gilů.
Hrozba 12 Auron Nepřítel ztuhne strachy a nemůže se hýbat.
Provokace 4 Tidus Přiměje nepřítele zaútočit na provokatéra.
Pověření 8 Auron Přenese naplnění stupnice nabuzení na spojence.
Nápodoba 28 Rikku Napodobí předchozí akci spojence.
Loupež gilů 20 Rikku Ukradne nepříteli peníze.
Rychlé kapsy 70 Rikku Použije předmět se zkráceným časem zotavení.
Dvojí seslání 0 Lulu Umožní postavě seslat dvě kouzla černé magie.
Úplatek 0 Rikku Zaplatí nepříteli, aby odešel.

Bílá magie

Bílá magie je převážně považována za léčivou, podpůrnou a ochrannou. Poskytuje partě pozitivní magické efekty, které jednotlivým členům poskytují výhody v boji. Jediné kouzlo bílé magie, které působí poškození, je Svatá moc. Léčivá kouzla jsou ovšem smrtící pro nemrtvé a běsi trpící stavem zombie - kouzlo Život na ně fuguje jakou kouzlo Smrt. Většina kouzel se na desce orbů nachází v oddílu Yuny.

Název Spotřeba MP Oddíl na desce orbů Popis
Léčba 4 Yuna Vyléčí malé množství HP jednomu cíli.
Léčba+ 10 Yuna Vyléčí střední množství HP jednomu cíli.
Léčba++ 20 Yuna Vyléčí velké množství HP jednomu cíli.
Scan 1 Kimahri Zobrazí podrobné informace o nepříteli.
Žár-0 2 Yuna Parta získá na jeden útok imunitu vůči ohni.
Šok-0 2 Yuna Parta získá na jeden útok imunitu vůči elektřině.
Mráz-0 2 Yuna Parta získá na jeden útok imunitu vůči ledu.
Voda-0 2 Yuna Parta získá na jeden útok imunitu vůči vodě.
Esuna 5 Yuna Odstraní z cíle negativní změny stavu.
Život 18 Yuna Oživí padlého spojence s 50 % HP.
Nový život 60 Rikku Oživí padlého spojence se 100 % HP.
Zrychlení 8 Tidus Zvýší hbitost člena party.
Zrychlení+ 30 Tidus Zvýší hbitost celé party.
Zpomalení 12 Tidus Sníží hbitost nepřítele.
Zpomalení+ 20 Tidus Sníží hbitost všech nepřátel.
Bariéra 10 Yuna Účinnost magických útoků a léčivé magie na cíl je snížena na polovinu.
Ochrana 12 Yuna Fyzické zranění způsobené cíli je sníženo na polovinu.
Odraz 14 Yuna Odrazí kouzla vržená na cíl zpátky na sesilatele. Pozor, neodrazí úplně všechna kouzla!
Rozptýlení 12 Yuna Odstraní pozitivní magické efekty ze zasaženého.
Regenerace 40 Yuna Následujících 10 kol se cíli regenerují HP.
Svatá moc 85 Yuna Drtivé poškození elementem svaté moci.
Auto-Život 97 Yuna Automaticky oživí padlé s 25 % HP.

Černá magie

Účel černé magie je zcela zřejmý - způsobit nepřátelům drtivé škody. Odborníkem na tuto disciplínu je Lulu, která umí být velice nebezpečná. Od dovedností se černá magie liší tím, že je zranění, které způsobuje, magické a nikoliv fyzické. Naprostá většina kouzel se na desce orbů nachází v oddílu Lulu, ale jsou tu tři výjimky. Nicméně s trochou plánování a dostatkem správných orbů lze získat všechna. Jediné kouzlo černé magie, které nevyžaduje MP, je Osmóza.

Název Spotřeba MP Oddíl na desce orbů Popis
Oheň 4 Lulu Malé ohnivé zranění.
Blizard 4 Lulu Malé ledové zranění.
Blesk 4 Lulu Malé elektrické zranění.
Voda 4 Lulu Malé vodní zranění.
Oheň+ 8 Lulu Střední ohnivé zranění.
Blizard+ 8 Lulu Střední ledové zranění.
Blesk+ 8 Lulu Střední elektrické zranění.
Voda+ 8 Lulu Střední vodní zranění.
Oheň++ 16 Lulu Velké ohnivé zranění.
Blizard++ 16 Lulu Velké ledové zranění.
Blesk++ 16 Lulu Velké elektrické zranění.
Voda++ 16 Lulu Velké vodní zranění.
Bio 10 Lulu Způsobí nepříteli otravu.
Demi 32 Lulu Sníží HP cíle o 1/4.
Smrt 20 Lulu Okamžitě zabije cíl.
Vysání 12 Wakka Ukradne HP cíli a vyléčí sesilatele.
Osmóza 0 Wakka Ukradne MP cíli a obnoví je sesilateli.
Plamen 54 Lulu Extrémní neelementární zranění.
Ultima 90 Kimahri Hromadné extrémní neelementární zranění.

Módy nabuzení

Módy nabuzení určují, za jakých okolností se postavě plní stupnice nabuzení. Každá postava začíná nejprve jako Stoik, který naplňuje stupnici tak, že utrží zranění od nepřítele, ale svým chováním v bitvě může postupně odemknout další módy. Například Yuna, která často léčí ostatní postavy, získá po nějaké době mód Léčitel, ten je specifický tím, že naplňuje stupnici nabuzení právě léčením spojenců. Módů je však mnohem více, níže jsou všechny uvedeny. Učení je u každého módu jiné, souvisí však s posledním sloupečkem, tedy způsobem, jak se bude později naplňovat stupnice nabuzení. Léčitel musí vyléčit určitý počet přátel, válečník zranit určité množství nepřátel, tanečník vyhnout se určitému počtu útoků, hrdina zabít určitý počet nepřátel s HP nad 10.000 apod.

Jméno Tahů nutných k naučení Popis
Tidus Yuna Wakka Lulu Kimahri Auron Rikku
Stoik VýchozíStupnice se plní, když je postava zraněna.
Válečník 150 200 160 300 120 100 140 Stupnice se plní, když postava zraní nepřítele.
Léčitel 80 60 110 170 100 200 70 Stupnice se plní, když postava léčí spojence.
Přítel 300 240 100 100 100 220 100 Stupnice se plní, když je zraněn spojenec.
Zabiják100 110 90 130 120 80 100 Stupnice se plní, když postava zabije nepřítele.
Vítěz120 150 160 200 120 200 140 Stupnice se plní, když parta vyhraje bitvu a postava je její součástí.
Taktik 75 100 80 75 60 110 90 Stupnice se plní, když se povede útok se změnou stavu.
Hrdina50 50 50 70 45 40 50 Stupnice se plní, když postava zabije cíl s 10.000 HP nebo více.
Spojenec 600 500 350 480 300 450 320 Stupnice se plní, když je postava na tahu.
Nebojsa 170 90 140 150 200 260 110 Stupnice se plní, když postava bojuje s málo HP. (HP mají žlutou barvu.)
Samotář60 180 110 45 90 35 170 Stupnice se plní, když postava bojuje sama. (Ostatní byli vyhozeni, jsou KO, zkamenělí nebo utekli.)
Zbabělec600 900 400 980 700 1000 450 Stupnice se plní, když postava uteče z boje.
Tanečník 250 200 200 300 130 200 200 Stupnice se plní, když se postava vyhne útoku.
Věž120 110 120 120 120 120 120 Stupnice se plní, když postava magicky blokuje útok. (Např. pomocí Žár-0, Voda-0, Šok-0, Mráz-0, Bariéra, Ochrana...)
Oběť120 100 110 130 100 160 125 Stupnice se plní, když postavu zasáhne změna stavu.
Mučedník100 80 100 110 130 120 90 Stupnice se plní, bojuje-li postava se změnou stavu.
Mstitel100 80 100 150 100 120 90 Stupnice se plní, když je některý spojenec KO.

Techniky nabuzení

Techniky nabuzení jsou obdobou Limit breaků z Final Fantasy VII, jde o hraniční techniky, které dokáží napáchat ohromné škody. V této části naleznete techniky nabuzení některých postav, záměrně nejsou uvedeny techniky Yuny (jen vylepšené vyvolávání), Lulu (hromadné sesílání známých kouzel) a Rikku (mixování různých předmětů), protože jsou dostupné ihned a není o nich moc ke psaní - rozhodně vás nechci připravit o zábavu při hledání nejlepších směsí předmětů. Zaměřme se raději na to, jak získat techniky nabuzení u ostatních....

TIDUS | ŠERM
Název: Jak techniku získat:
Spirálový útok Výchozí technika, kterou znáte již na začátku.
Sekat & rozsekat Tidus se tuto techniku naučí po vykonání 10 nabuzení. (Bez ohledu na úspěšnost.)
Déšť energie Tidus se tuto techniku naučí po vykonání 30 nabuzení. (Bez ohledu na úspěšnost.)
Blitzbalové eso Tidus se tuto techniku naučí po vykonání 80 nabuzení. (Bez ohledu na úspěšnost.)

WAKKA | VÁLCE ŠTĚSTÍ
Název: Jak techniku získat:
Válce elementu Výchozí technika, kterou znáte již na začátku.
Válce útoku Wakka může tyto válce vyhrát v blitzbalovém turnaji.
Válce stavu Wakka může tyto válce vyhrát v blitzbalové lize, poté, co parta vybojuje 250 bitev. Pokud se jako cena neobjeví, je někdy potřeba použít resetování dat v úvodní blitzbalové nabídce.
Válce Zubrů Wakka může tyto válce vyhrát v blitzbalovém turnaji, poté, co parta vybojuje 450 bitev. Jako cena se objeví až v turnají po získání Válců stavu v lize.
Důležité! Do vybojovaných bitev se v tomto případě nepočítají souboje, které vybojujete v rámci Arény!

AURON | BUSHIDO
Název: Jak techniku získat:
Dračí tesák Výchozí technika, kterou znáte již na začátku.
Sekvence tlačítek: Dolů Vlevo Nahoru Vpravo L1 R1 Kolečko Křížek
Padající hvězda Tuto techniku se Auron naučí po porážce Orbomorfa.
Sekvence tlačítek: Trojúhelník Kolečko Čtverec Křížek Vlevo Vpravo Křížek
Ostří vyhnanců Tuto techniku se Auron naučí, když najde a prohlédne si 3 Jechtovy orby.
Sekvence tlačítek: Nahoru L1 Dolů R1 Vpravo Vlevo Trojúhelník
Tornádo Tuto techniku se Auron naučí, když najde a prohlédne si 10 Jechtových orbů.
Sekvence tlačítek: Křížek Vpravo R1 Vlevo L1 Trojúhelník
Místa, kde se ukrývají Jechtovy a jiné video orby:
Jechtův orb 01 Tento orb získáte v Macalánském lese po zabití Orbomorfa.
Jechtův orb 02 Tento orb naleznete na severu Macalánského lesa, u ukládacího orbu mezi Bevelle a Bouř. pláněmi.
Jechtův orb 03 Tento orb naleznete na lodi Liki, konkrétně na kapitánském můstku.
Jechtův orb 04 Tento orb naleznete ve vesnici Besaid, hned vpravo před chrámem.
Jechtův orb 05 Tento orb naleznete v šatně Besaidských zubrů v Luce.
Jechtův orb 06 Tento orb naleznete v jižní části staré Mi'ihenské silnice.
Jechtův orb 07 Tento orb naleznete na jižní straně Měsíčního toku, na stejné obrazovce, kde je ukládací orb.
Jechtův orb 08 Tento orb naleznete na Bouřkových pláních. Je na pravé straně zhruba v půli cesty do agentury.
Auronův orb (09) Tento orb naleznete na Cestě v Houbových skalách. Je na místě, kde dostal Luzzu ránu.
Braskův orb (10) Tento orb naleznete na hoře Gagazet, stačí jít po malé cestičce vpravo.

KIMAHRI | RONSŮV HNĚV
Název: Techniku se lze naučit použitím Duchovní vlny na nepřítele:
Skok Výchozí technika, kterou znáte již na začátku.
Semínkové dělo Grat (Gagazet), Ragora (Lesy Kiliky), Pískogora (Bikanel).
Sebedestrukce Bomba (Mi'ihenská silnice), Granát (Gagazet), Puroboros (Omegovy ruiny), Biran Ronso (Gagazet)
Ohnivý dech Dvourožec (Mi'ihenská silnice), Grendel (Gagazet, Zanarkand), Yenke Ronso (Gagazet)
Kamenný dech Bazilišek (Silnice v Djose), Anakondaur (Klidná země), Yenke Ronso (Gagazet)
Vodní dech Chiméra (Macalánské lesy), Moudrá chiméra (Klidná země), Yenke Ronso (Gagazet)
Úderný kop YKT-63 (Bevelle), YKT-11 (Zanarkandský dóm), Biran Ronso (Gagazet)
Hnusný dech Malboro (Klidná země), Velký malboro (Omegovy ruiny, Uvnitř Sina)
Osud Duch (Jeskyně ukradeného snícího), Přízrak (Uvnitř Sina), Biran Ronso (Gagazet)
Bílý vítr Temný rosol (Ruiny Zanarkandu, Gagazet), Yenke Ronso (Gagazet)
Mocná ochrana Behemoth (Ruiny Zanarkandu, Gagazet), Král Behemoth (Uvnitř Sina), Biran Ronso (Gagazet)
Nova Zbraň Omega (Omegovy ruiny), Nemesis (Aréna)

Zdrojem těchto informací je finalfantasy.wikia.com.
Tato sekce vznikla jako bonus k našemu překladu pro Final Fantasy X. Je zakázáno kopírovat texty a grafiku.