Návod na Final Fantasy X: Bossové

Final Fantasy X

 

<< Předchozí strana | Běsi strana 01 | Běsi strana 02 | Běsi strana 03 | Běsi strana 04 | Bossové | Další strana >>

Klikk
KLIKK
HP: 1.500 AP (Masakr): 5 (7) Gily: 50 gilů
MP: 5 Masakr: 400 Typ: Mečovec, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zaplavené ruiny
Odolnost: -
Imunita: Spánek, Otrava, Senzor, Scan
Info: -

Trós
TRÓS
HP: 2.200 AP (Masakr): 8 (12) Gily: 100 gilů
MP: 10 Masakr: 600 Typ: Hlavonožec, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Podmořské ruiny
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Temnota, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Vyhození, Zmatek
Info: -

Kimahri Ronso
KIMAHRI RONSO
HP: 750 AP (Masakr): 3 (4) Gily: 100 gilů
MP: 10 Masakr: 300 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Besaid
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Hrozba, Senzor, Scan, Vyhození
Info: -

Biran Ronso
BIRAN RONSO
HP: Proměnlivé AP (Masakr): 4.500 (6.750) Gily: 1.500 gilů
MP: 200 Masakr: 2.500 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet
Odolnost: -
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Odraz, Zdržení, Vyhození
Info: -

Yenke Ronso
YENKE RONSO
HP: Proměnlivé AP (Masakr): 4.500 (6.750) Gily: 1.500 gilů
MP: 200 Masakr: 2.500 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet
Odolnost: Znmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Odraz, Zdržení, Vyhození
Info: -

Obránce X
OBRÁNCE X
HP: 64.000 AP (Masakr): 6.600 (9.900) Gily: 3.500 gilů
MP: 1 Masakr: 4.060 Typ: Obrněnec, konstrukt, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Klidná země
Odolnost: Temnota
Imunita: Ticho, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Hrozba, Smrt, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: Odolný vůči fyzickým útokům.

Požírač chocobů
POŽÍRAČ CHOCOBŮ
HP: 10.000 AP (Masakr): 90 (135) Gily: 970 gilů
MP: 5 Masakr: 800 Typ: Požírač, boss
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Mi'ihenská silnice
Odolnost: Otrava, Zlom síly, Zlom magie, Zlom mysli, Zlom zbroje, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Osud, Gravitace, Vyhození
Info: Požírač chocobů se vás bude snažit srazit z útesu, pokud ho porazíte, získáte AP, gily a předměty.

Požírač země
POŽÍRAČ ZEMĚ
HP: 1.300.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 30 Masakr: <99.999 Typ: Požírač
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Orbomorf
ORBOMORF
HP: 12.000 AP (Masakr): 3.240 (4.860) Gily: 4.000 gilů
MP: 100 Masakr: 2.000 Typ: Orb, boss
Oheň: Proměnlivé Elektřina: Proměnlivé
Led: Proměnlivé Voda: Proměnlivé
Výskyt: Macalánské lesy
Odolnost: Otrava, Hrozba, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Oživení, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Zdržení, Vyhození
Info: -

Větší orb
VĚTŠÍ ORB
HP: 1.500.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 999 Masakr: 99.999 Typ: Orb
Oheň: Proměnlivé Elektřina: Proměnlivé
Led: Proměnlivé Voda: Proměnlivé
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Geosgaeno
GEOSGAENO
HP: 32.767 AP (Masakr): 4.200 (6.300) Gily: 1000 gilů
MP: 128 Masakr: 32.767 Typ: Boss
Oheň: Slabina Elektřina: Slabina
Led: Slabina Voda: Slabina
Výskyt: Zaplavené ruiny
Odolnost: Otrava, Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Osud, Provokace, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Neslimák
NESLIMÁK
HP: 4.000.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 999 Masakr: 12.000 Typ: Výjimečný boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Ticho, Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlomy mysli, Zlom zbroje, Hrozba. Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Lord Ochu
LORD OCHU
HP: 4.649 AP (Masakr): 40 (60) Gily: 420 gilů
MP: 39 Masakr: 800 Typ: Ochu, boss
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Kilické lesy
Odolnost: -
Imunita: Temnota, Otrava, Provokace
Info: Zhruba po ztrátě 50 % HP Lord Ochu usne. Zlikvidujte ho pomocí Valefora.

Wendigo
WENDIGO
HP: 18.000 AP (Masakr): 2.000 (3.000) Gily: 3.000 gilů
MP: 32 Masakr: 1.432 Typ: Zlobr, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Macalánské jezero
Odolnost: Ticho, Spánek, Temnota
Imunita: Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Smrt, Odraz, Vyhození
Info: -

Strážce svatyně
STRÁŽCE SVATYNĚ
HP: 40.000 AP (Masakr): 11.000 (16.500) Gily: 6.500 gilů
MP: 256 Masakr: 6.400 Typ: Posvátná bestie, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Hora Gagazet
Odolnost: Temnota, Otrava, Zlom síly, Zlom magie, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Zkamenění, Zombie, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Th'uban
TH'UBAN
HP: 3.000.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 85 Masakr: 99.999 Typ: Posvátná bestie
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Odraz
Info: -

Evrae
EVRAE
HP: 32.000 AP (Masakr): 5.400 (8.100) Gily: 2.600 gilů
MP: 500 Masakr: 2.000 Typ: Boss
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Účinnost 50%
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Vzducholoď
Odolnost: Temnota, Zpomalení, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zombie, Zlom magie, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Vyhození
Info: -

 Evrae Altana
EVRAE ALTANA
HP: 16.384 AP (Masakr): 5.800 (8.700) Gily: 3.000 gilů
MP: 200 Masakr: 2.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Via Purifico
Odolnost: Temnota, Zpomalení, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zombie, Zlom magie, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Vyhození
Info: Evrae Altana je zombie verze původní Evrae, takže jsou proti ní efektivní léčivá kouzla.

Shinryu
SHINRYU
HP: 2.000.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 72 Masakr: 99.999 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

Sinova šupina
SINOVA ŠUPINA
HP: 100 / 200 AP (Masakr): 0 (0) / 2 (3) Gily: 0 / 22 gilů
MP: 0 Masakr: 500 / 400 Typ: Zplozenec Sina
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zanarkand / Loď Liki
Odolnost: Zanmato (lv.4) / Nic
Imunita: Hrozba, Provokace, Scan / Hrozba, Osud
Info: -

Sinův zplozenec Ammes
SINŮV ZPLOZENEC AMMES
HP: 2.400 AP (Masakr): 0 () Gily: 0 gilů
MP: 400 Masakr: 1.000 Typ: Zplozenec Sina, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zanarkand
Odolnost: -
Imunita: Spánek, Otrava, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Osud, Scan, Gravitace, Vyhození
Info: -

Sinův zplozenec Echuilles
SINŮV ZPLOZENEC ECHUILLES
HP: 2.000 AP (Masakr): 12 (18) Gily: 115 gilů
MP: 20 Masakr: 400 Typ: Zplozenec Sina, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Loď Liki
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Zkamenění, Zombie, Smrt, Provokace, Vyhození
Info: -

Sinův zplozenec Geneaux
SINŮV ZPLOZENEC GENEAUX
HP: 3.000 AP (Masakr): 48 (72) Gily: 300 gilů
MP: 30 Masakr: 900 Typ: Zplozenec Sina, boss
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: Absorbuje
Výskyt: Chrám v Kilice
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Provokace, Osud, Gravitace, Bariéra, Vyhození
Info: -

Sinův zplozenec Gui
SINŮV ZPLOZENEC GUI
HP: 12.000 AP (Masakr): 400 (600) Gily: 1.000 gilů
MP: 30 Masakr: 800 Typ: Zplozenec Sina, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Cesta v Houbových skalách
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Sinův zplozenec Genais
SINŮV ZPLOZENEC GENAIS
HP: 20.000 AP (Masakr): 1.800 (2.700) Gily: 10.000 gilů
MP: 200 Masakr: 2.000 Typ: Zplozenec Sina, boss
Oheň: Slabina Elektřina: -
Led: - Voda: Absorbuje
Výskyt: Sin
Odolnost: Ticho, Zombie, Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Oživení, Zpomalení, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Odraz, Zdržení, Vyhození
Info: -

Sinovo jádro
SINOVO JÁDRO
HP: 36.000 AP (Masakr): 18.000 (27.000) Gily: 10.000 gilů
MP: 999 Masakr: 3.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Sin
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Odraz, Zrychlení, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Sinova ploutev
SINOVA PLOUTEV
HP: 65.000 AP (Masakr): 16.000 (24.000) Gily: 10.000 gilů
MP: 999 Masakr: 10.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Vzducholoď
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Odraz, Zrychlení, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Sin
SIN
HP: 140.000 AP (Masakr): 20.000 (30.000) Gily: 12.000 gilů
MP: 999 Masakr: 10.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Vzducholoď (nad Bevelle)
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Odraz, Zrychlení, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Rváč Ultima
RVÁČ ULTIMA
HP: 5.0000..000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 140 Masakr: 99.000 Typ: Zplozenec Sina
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Katastrofa
POHROMA
HP: 2.200.000 AP (Masakr): 50.000 (50.000) Gily: 0 gilů
MP: 380 Masakr: 99.000 Typ: Zplozenec Sina
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Přízračný strážce
PŘÍZRAČNÝ STRÁŽCE
HP: 52.000 AP (Masakr): 12.000 (18.000) Gily: 7.000 gilů
MP: 500 Masakr: 9.999 Typ: Duchovní bestie, boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zanarkandský dóm
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Zbraň Ultima
ZBRAŇ ULTIMA
HP: 99.999 AP (Masakr): 40.000 (50.000) Gily: 20.000 gilů
MP: 99 Masakr: 13.560 Typ: Zbraň
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Omegovy ruiny
Odolnost: Ticho, Temnota, Zanmato (lv.4)
Imunita: Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

Zbraň Omega
ZBRAŇ OMEGA
HP: 999.999 AP (Masakr): 50.000 (60 000) Gily: 20.000 gilů
MP: 999 Masakr: 66.666 Typ: Zbraň
Oheň: Absorbuje Elektřina: Absorbuje
Led: Absorbuje Voda: Absorbuje
Výskyt: Omegovy ruiny
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

Nemesis
NEMESIS
HP: 10.000.000 AP (Masakr): 55.000 (55.000) Gily: 0 gilů
MP: 9.999 Masakr: 99.999 Typ: Zbraň
Oheň: Absorbuje Elektřina: Absorbuje
Led: Absorbuje Voda: Absorbuje
Výskyt: Aréna
Odolnost: Zanmato (lv.5)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

Oblitzerátor
OBLITZERÁTOR
HP: 6.000 AP (Masakr): 36 (54) Gily: 580 gilů
MP: 10 Masakr: 600 Typ: Machina, boss
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Slabina
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Přístav v Luce
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Regenerace, Vyhození
Info: -

Invertor
INVERTOR
HP: 1.000 AP (Masakr): 220 (330) Gily: 300 gilů
MP: 1 Masakr: 1.000 Typ: Machina, boss
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: -
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Macalánské jezero
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Regenerace, Vyhození, Scan
Info: -

Extraktor
EXTRAKTOR
HP: 4.000 AP (Masakr): 660 (990) Gily: 2.400 gilů
MP: 10 Masakr: 600 Typ: Machina, boss
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Slabina
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Měsíční tok - pod vodou
Odolnost: Provokace, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Smrt, Osud, Regenerace, Vyhození
Info: -

Pásové dělo
PÁSOVÉ DĚLO
HP: 16.000 AP (Masakr): 4.400 (6.600) Gily: 7.000 gilů
MP: 1 Masakr: 4.000 Typ: Machina, boss
Oheň: Účinnost 50% Elektřina: Slabina
Led: Účinnost 50% Voda: Účinnost 50%
Výskyt: Macalánské jezero
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Vyhození
Info: -

Seymour
SEYMOUR
HP: 6.000 AP (Masakr): 2.000 (3.000) Gily: 5.000 gilů
MP: 100 Masakr: 1.400 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Macalánský chrám
Odolnost: Otrava, Zlom magie, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Zkamenění, Zombie, Zlom síly, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Anima
ANIMA
HP: 18.000 AP (Masakr): 2.500 (3.750) Gily: 3.000 gilů
MP: 50 Masakr: 1.400 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Macalánský chrám
Odolnost: Zanmato (lv.3)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Osud, Scan
Info: -

Přízračný Seymour
PŘÍZRAČNÝ SEYMOUR
HP: 36.000 AP (Masakr): 6.300 (9.450) Gily: 3.500 gilů
MP: 200 Masakr: 3.500 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Bevelle, horní ochoz
Odolnost: Otrava, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom síly, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Smrtonoš
SMRTONOŠ
HP: 4.000 AP (Masakr): - Gily: 0 gilů
MP: 50 Masakr: - Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Bevelle, horní ochoz
Odolnost: Zlom zbroje, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Éterický Seymour
ÉTERICKÝ SEYMOUR
HP: 70.000 AP (Masakr): 10.000 (15.000) Gily: 6.000 gilů
MP: 512 Masakr: 3.500 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Výběžek hory Gagazet
Odolnost: Ticho, Otrava
Imunita: Spánek, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom síly, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: -

Smrtistroj
SMRTISTROJ
HP: 4.000 AP (Masakr): - Gily: 0 gilů
MP: 512 Masakr: - Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Výběžek hory Gagazet
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Spánek, Temnota, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom síly, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Zrychlení
Info: -

Povznesený Seymour
POVZNESENÝ SEYMOUR
HP: 80.000 AP (Masakr): 24.000 (36.000) Gily: 12.000 gilů
MP: 999 Masakr: 15.000 Typ: Boss
Oheň: Proměnlivé Elektřina: Proměnlivé
Led: Proměnlivé Voda: Proměnlivé
Výskyt: Uvnitř Sina - Zahrada bolesti
Odolnost: Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Otrava, Spánek, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom síly, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zmatek, Zdržení, Vyhození
Info: -

Smrtipól
SMRTIPÓL
HP: - AP (Masakr): - Gily: 0 gilů
MP: 30 Masakr: - Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Uvnitř Sina - Zahrada bolesti
Odolnost: Ticho, Otrava, Spánek, Temnota, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom magie, Zlom síly, Zlom mysli, Zlom zbroje, Hrozba, Smrt, Provokace, Osud, Gravitace, Zmatek, Zdržení, Vyhození
Imunita: -
Info: -

Lady Yunalesca
YUNALESCA
HP: 24.000 AP (Masakr): 0 (0) Gily: 9.000 gilů
MP: 500 Masakr: 10.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Zanarkandský dóm
Odolnost: Hrozba, Zanmato (lv.4)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: Yunalesca se postupně transformuje, každý z jejích 3 forem je silnější. Její slabinou je svatá moc.

Braskův poslední aeon
BRASKŮV POSLEDNÍ AEON
HP: 60.000 / 120.000 AP (Masakr): 0 () Gily: 0 gilů
MP: 100 Masakr: 20.000 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Sin - Konec snu
Odolnost: Ticho, Zanmato (lv.5)
Imunita: Spánek, Zkamenění, Zpomalení, Oživení, Hrozba, Smrt, Regenerace, Osud, Senzor, Scan, Gravitace, Zdržení, Vyhození
Info: Boj probíhá ve dvou fázích, nejprve bez meče a nakonec s obřím mečem.

Yu Yevon
YU YEVON
HP: 99.999 AP (Masakr): 0 (0) Gily: 0 gilů
MP: 1 Masakr: 0 Typ: Boss
Oheň: - Elektřina: -
Led: - Voda: -
Výskyt: Uvnitř Sina
Odolnost: -
Imunita: Spánek, Ticho, Zkamenění, Temnota, Scan, Hrozba, Zmatek, Smrt, Provokace, Vyhození
Info: Celá parta má permanentní stav Auto-Život.

Soudce
SOUDCE
HP: 12.000.000 AP (Masakr): 60.000 (65.000) Gily: 0 gilů
MP: 999 Masakr: 99.999 Typ: Superboss
Oheň: Absorbuje Elektřina: Absorbuje
Led: Absorbuje Voda: Absorbuje
Výskyt: Klidná země
Odolnost: Zanmato (lv.6)
Imunita: Ticho, Temnota, Spánek, Otrava, Zkamenění, Zpomalení, Zombie, Zlom síly, Zlom magie, Zlom zbroje, Zlom mysli, Zombie, Hrozba, Smrt, Provokace, Gravitace, Zdržení, Vyhození, Senzor, Scan
Info: -

<< Předchozí strana | Běsi strana 01 | Běsi strana 02 | Běsi strana 03 | Běsi strana 04 | Bossové | Další strana >>

Zdrojem těchto informací je finalfantasy.wikia.com.
Tato sekce vznikla jako bonus k našemu překladu pro Final Fantasy X. Je zakázáno kopírovat texty a grafiku.