Návod na Final Fantasy VII: Matérie

Final Fantasy VII


Matérie BOJOVÉ MATÉRIE | Matérie MAGICKÉ MATÉRIE | Matérie VYVOLÁVACÍ MATÉRIE | Matérie NEZÁVISLÉ MATÉRIE | Matérie PODPŮRNÉ MATÉRIE


Matérie Bojové matérie

Smrtící úder
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 S.Úder 0 Zvýšena šance na kritický zásah s dvojnásobným Vesnice Gongaga, pevnost Kondor, Raketové město.
(10.000 gilů)
2 - - poškozením, ale výrazně zvýšena také šance, že
3 - - minete cíl.
4 - -  
Mistr - 40.000  
Dvojí úder
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Udeř 2x 0 Dva fyzické útoky na jednoho nepřítele. V potopeném letadle Gelnika.
2 Udeř 4x 100.000 Čtyři fyzické útoky na náhodné nepřátele.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 150.000  
Dovednost nepřítele
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 N.Dov. 0 Máte-li matérii ve slotu a zasáhne-li vás jedna ze 68. patro Shinrova velitelství, Mudrc chocobů (má ji zelený chocobo), Junon, Zapomenuté město.
2 - - speciálních nepřátelských dovedností, matérie ji
3 - - vstřebá. Následně ji budete moct kdykoliv použít.
4 - - Dovedností existuje široká škála. Po získání všech
Mistr - - bude matérie na mistrovské úrovni.
Manipulace
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Manip. 0 Díky této dovednosti získáte možnost ovládat Pevnost Kondor, Raketové město. Má ji u sebe Cait-Sith.
2 - - nepřítele a používat jeho rozkazy.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 40.000  
Kopie
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Kopie 0 Zopakuje předchozí akci postavy. Jeskyně v okolí Wutaie. Lze se do ní dostat na zeleném a zlatém chocobovi.
2 - -  
3 - -  
4 - -  
Mistr - 100.000  
Morf
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Morf 0 Umožňuje proměnu nepřítele v předmět. Tuto matérii lze získat v chrámu Prastarých. (U studny duší.)
2 - - Podmínka: Rozkaz musí cíl zabít, jinak selže.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 40.000  
Smysly
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Smysly 0 Oscanuje příšeru a zjistí o ní všechny potřebné Sektor 6 (dětské hřiště), dá se koupit v Kalmu a Junonu. Má ji u sebe Red XIII.
2 - - informace: HP, MP, citlivost na elementy atd.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 40.000  
Udeř vše
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Udeř vše 0 Útok zasáhne všechny nepřátele na bojišti. Při útoku zbraní na blízko ze zadní řady není započítán 25% postih. Lze získat v Prastarém lese.
2 Záblesk 100.000 Způsobí všem nepřátelům Smrt, nejsou-li imunní. Šance na zásah je ovšem snížena o 50 %.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 150.000  
Krádež
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Krást 0 Umožňuje okrást nepřítele. Midgar (kanalizace), obchod v Kalmu. (1200 gilů)
2 Lupič 40.000 Běžný útok při kterém se nepřítele pokusíte také okrást.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 50.000  
Hoď
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Hod 0 Hodí na nepřítele nepotřebné předměty. Poškození se počítá takto 2x(síla + síla zbraně). Považuje se za útok na dálku. Pevnost Kondor, Raketové město. Má ji u sebe Yuffie.
2 Mince 40.000 Doslova zranění pomocí gilů. Čím vyšší částku hodíte, tím více poškození nepřátelé utrží.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 60.000  
W-Předmět
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 W-Před. 0 V bitvě lze během jednoho tahu použít jeden Tuto matérii naleznete po návratu do Midgaru v Sektoru 8. Leží na kolejích v jižní části tunelu.
2 - - předmět dvakrát.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 250.000  
W-Magie
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 W-Magie 0 V bitvě lze během jednoho tahu použít jedno Severní jeskyně na samém konci hry.
2 - - kouzlo dvakrát.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 250.000  
W-Vyvolání
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 W-Vyv. 0 V bitvě lze během jednoho tahu použít jedno Lze získat výměnou za 64.000 bojových bodů v Aréně v Gold Sauceru.
2 - - vyvolání dvakrát.
3 - -  
4 - -  
Mistr - 250.000  
Mistr boje
Lvl Dovednost Další lvlPopisLokace
1 Vše - Obsahuje všechny bojové dovednosti v jediné Přineste všechny žluté matérie na úrovni mistr ke žluté obří matérii v Cosmo kaňonu. Případně ji získáte za porážku Smaragdové zbraně - výměnou za Harfu země u staříka z Kalmu.
2 Vše - matérii.
3 Vše -  
4 Vše -  
Mistr Vše -  

Matérie Magické matérie

Bariéra
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Bariéra 0 Ochrana proti fyzickým útokům. Obchod v Raketovém městě, prodává se za 10.000 gilů.
2 MBariéra 24 5.000 Ochrana proti magickým útokům.
3 Odraz 30 15.000 Odrazí kouzlo zpět na nepřítele.
4 Zeď 58 30.000 Ochrana proti magii a fyzickým útokům.
Mistr -   45.000  
Kometa
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Kometa 70 0 Neelementární poškození jednoho cíle. K nalezení v domku v severní části Zapomenutého města.
2 Kometa2 110 12.000 Neelementární poškození čtyř cílů.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 60.000  
Živel
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Zmrazení 82 0 Ledový magický útok s 68% šancí způsobit negativní stav Stop. Ve zničeném Mideelu narazíte na ženu s bílým chocobem, která horečnatě nakupuje, Dejte jejímu chocobovi trochu zeleniny a podrbejte ho za uchem. Dá vám ji.
2 Zlom 86 5.000 Zemní magický útok s 32% šancí způsobit Zkamenění.
3 Tornádo 90 10.000 Větrný magický útok s 32% šancí způsobit negativní stav Zmatek.
4 Plamen 100 15.000 Silný ohnivý magický útok.
Mistr - - 60.000  
Zneškodnění
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 DeBariéra 12 0 Zruší nepřítelovu Bariéru. V Shinrově sídle v Nibelheimu, Mideelu, pevnosti Kondro.
2 Rozptýlení 20 6.000 Zruší nepříteli efekty: Zrychlení, Zpomalení, Regen, Stop, Resist, Rozsudek smrti.
3 Smrt 30 10.000 Okamžitě zabije cíl. (Mnoho nepřátel je imunních.)
4 - - -  
Mistr - - 45.000  
Země
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Otřes 6 0 Slabý magický útok v elementu země. Lze koupit v Kalmu a Costa del Sol.
2 Otřes2 28 6.000 Magický útok v elementu země.
3 Otřes3 68 22.000 Silný magický útok v elementu země.
4 - - -  
Mistr - - 40.000  
Východ
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Útěk 16 0 Umožní útěk z boje. Obchody v Raketovém městě a Mideelu.
2 Odstraň 99 10.000 Odstraní nepřítele z bojiště.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 30.000  
Oheň
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Oheň 4 0 Slabý magický útok v elementu ohně. Za 600 gilů ji lze koupit v Sektoru 7, Junonu na Costa del Sol a dalších místech. Kromě toho ji má u sebe Red XIII.
2 Oheň2 22 2.000 Magický útok v elementu ohně.
3 Oheň3 55 18.000 Silný magický útok v elementu ohně.
4 - - -  
Mistr - - 35.000  
Led
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Led 4 0 Slabý magický útok v elementu ledu. Za 600 gilů ji lze koupit v Sektoru 7, Junonu na Costa del Sol a dalších místech.
2 Led2 22 2.000 Magický útok v elementu ledu.
3 Led3 55 18.000 Silný magický útok v elementu ledu.
4 - - -  
Mistr - - 35.000  
Elektřina
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Blesk 4 0 Slabý magický útok v elementu elektřiny. Za 600 gilů ji lze koupit v Sektoru 7, Junonu na Costa del Sol a dalších místech.
2 Blesk2 22 2.000 Magický útok v elementu elektřiny.
3 Blesk3 55 18.000 Silný magický útok v elementu elektřiny.
4 - - -  
Mistr - - 35.000  
Úplné uzdravení
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 - - 0 Kouzlo je dostupné až od 2. úrovně. Lze získat v pozdější části hry v Cosmo kaňonu.
2 Uzdravení 99 3.000 Vyléčí všechny HP cíle.
3 - - - Nelze spojit s matérií Vše.
4 - - -  
Mistr - - 100.000  
Gravitace
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Demi 14 0 Gravitační útok připraví cíl o 1/4 HP. Jeskyně Gi pod Cosmo kaňonem, Mideel (8000 gilů)
2 Demi2 33 10.000 Gravitační útok připraví cíl o 1/2 HP.
3 Demi3 48 20.000 Gravitační útok připraví cíl o 3/4 HP.
4 - - -  
Mistr - - 40.000  
Léčba
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Poisona 3 0 Léči negativní stav "Otrava". Kalm, Junon, Costa del Sol
(1500 gilů)
2 Esuna 15 12.000 Léčí všechny negativní stavy.
3 Resist 120 52.000 Chrání proti negativním stavům.
4 - - -  
Mistr - - 60.000  
Klam
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Zmatek 18 0 Zasažený napadá všechny na bojišti, a to včetně spojenců. Obchod v Cosmo kaňonu a vesnici Gongaga. (6000 gilů.)
2 Berserk 28 12.000 Zasažený získá 1,5x silnější útok, ale přestane se ovládat a náhodně útočí na nepřátele.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 25.000  
Jed
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Bio 8 0 Slabý jedovatý útok. Kalm, Junon, 67. patro Shinrova velitelství.
2 Bio2 36 5.000 Jedovatý útok s 48% šancí způsobit otravu.
3 Bio3 80 20.000 Silný jedovatý útok se 72% šancí způsobit otravu.
4 - - -  
Mistr - - 38.000  
Obnova
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Léčba 5 0 Slabá obnova HP. (Základ + 110) Za 750 gilů v Sektoru 7, Junonu, Costa del Sol. Dá se najít u prvního Mako reaktoru ve hře.
2 Léčba2 24 2.500 Střední obnova HP. (Základ + 770)
3 Regen 30 17.000 Postupně regeneruje HP v boji.
4 Léčba3 64 24.000 Silná obnova HP. (Základ + 2860)
Mistr - - 40.000  
Oživení
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Život 34 0 Oživí člena party s 1/4 HP. Lze koupit za 3000 gilů v Junonu a Costa del Sol.
2 Život2 100 45.000 Oživí člena party se všemi HP.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 55.000  
Pečeť
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Spánek 8 0 72% šance na uspání nepřítele. Lze koupit za 3000 gilů v Junonu a Costa del Sol.
2 Ticho 24 10.000 60% šance, že znemožníte nepříteli používat magické útoky.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 20.000  
Štít
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 - - 0 Kouzlo je dostupné až od 2. úrovně. Lze najít v Severní jeskyni na samotném konci hry.
2 Štít 180 10.000 Vynuluje fyzické útoky a pohlcuje
3 - - - elementární magické poškození.
4 - - -  
Mistr - - 100.000  
Čas
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Zrychlení 18 0 Zdvojnásobí rychlost člena party. Ten 2x rychleji útočí, ale délka trvání podpůrných efektů je o polovinu kratší. Lze koupit za 6000 gilů ve vesnici Gongaga a Raketovém městě.
2 Zpomalení 20 8.000 O polovinu sníží rychlost zasaženého. Ten 2x pomaleji útočí, ale délka trvání podpůrných efektů je o polovinu delší.
3 Stop 34 20.000 Zastaví cíl. Ten není schopen žádné akce, ale jeho podpůrné efekty v tomto stavu neodezní.
4 - - -  
Mistr - - 42.000  
Transformace
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Mini 10 0 Zmenší cíl. Fyzický útok zmenšené postavy je zredukován na 1 HP. Lze najít na Mt. Corel, koupit v Severním Corelu, Cosmo kaňonu, Mideelu. Má ji u sebe Cait-Sith.
2 Žába 14 8.000 Promění cíl v žábu. Jako žába může postava používat jen fyzické útoky zredukované na 1/4 účinnosti, předměty a kouzlo Žába. Nemůže používat Limity.
3 - - -  
4 - - -  
Mistr - - 24.000  
Ultima
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 - - 0 Kouzlo je dostupné až od 2. úrovně. Získáte po zastavení vlaku, který se řítí na Severní Corel.
2 Ultima 130 5.000 Nesmírně mocné neelementární kouzlo,
3 - - - které zasáhne všechny nepřátele.
4 - - -  
Mistr - - 100.000  
Mistr magie
Lvl Kouzlo MP Další lvl Popis Lokace
1 Všechna kouzla - - Obsahuje všechna kouzla. Přineste všech 21 zelených matérií na úrovni mistr k zelené obří matérii v Cosmo kaňonu. Případně ji získáte za porážku Smaragdové zbraně - výměnou za Harfu země u staříka z Kalmu.
2 Všechna kouzla - - Doporučení: Spojte s matérií Vše.
3 Všechna kouzla - -  
4 Všechna kouzla - -  
Mistr Všechna kouzla - -  

Matérie Vyvolávací matérie

Alexander
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 120 0 Základ x 7 1/2 Magický útok v elementu Svatá moc, který zasáhne všechny nepřátele. Na začátku druhého CD v oblasti velkého ledovce. (Nejprve se musíte dotknout horkého pramene a poté porazit jednu postavu v nedaleké jeskyni.)
2 2x 25.000
3 3x 65.000
4 4x 100.000
Mistr 5x 150.000
Bahamut
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 100 0 Základ x 4 1/16 Neelementární magický útok, který navic ignoruje magickou obranu a zasáhne všechny nepřátele. Na konci prvního CD po porážce červeného draka v chrámu prastarých.
2 2x 25.000
3 3x 50.000
4 4x 80.000
Mistr 5x 120.000
Neo Bahamut
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 140 0 Základ x 5 Neelementární magický útok, který navic ignoruje magickou obranu a zasáhne všechny nepřátele. Větrné bludiště, které naleznete na konci druhého CD.
2 2x 30.000
3 3x 80.000
4 4x 140.000
Mistr 5x 200.000
Bahamut ZERO
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 180 0 Základ x 7 1/2 Neelementární magický útok, který navic ignoruje magickou obranu a zasáhne všechny nepřátele. Cosmo kaňon, lze získat pomocí modré obří matérie na druhém CD. Potřebujete však matérii Bahamut a Neo Bahamut. Obří modrou matérii pak musíte získat z vesmírné lodi.
2 2x 35.000
3 3x 120.000
4 4x 150.000
Mistr 5x 250.000
Choco/Mog
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 14 0 Základ x 1 Neelementární magický útok proti všem nepřátelům. Vzácnější varianta tohoto vyvolání je Tlustý chocobo, který působí zranění základ x 1/4. Farma chocobů na prvním CD. Stačí si u velké ohrady promluvit s chocobem.
2 2x 2.000
3 3x 14.000
4 4x 25.000
Mistr 5x 35.000
Hádes
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 150 0 Základ x 5 5/8 Neelementární magický útok proti všem nepřátelům, který navc způsobuje negativní stavy: Spánek, otrava, zmatek, ticho, zpomalení, žába, zmenšení a paralýza. V potopeném letounu Gelnika.
2 2x 35.000
3 3x 120.000
4 4x 150.000
Mistr 5x 250.000
Ifrit
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 34 0 Základ x 1 11/16 Ohnivý magický útok proti všem nepřátelům. Shinrova nákladní loď na prvním CD. Ihned po porážce první části Jenovy.
2 2x 5.000
3 3x 20.000
4 4x 35.000
Mistr 5x 60.000
Kujata
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 110 0 Základ x 6 1/4 Ohnivý, ledový a elektrický magická útok proti všem nepřátelům. Spící les na prvním CD. Leží mezi stromy.
2 2x 22.000
3 3x 60.000
4 4x 90.000
Mistr 5x 140.000
Rytíři KRUHU
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 250 0 Základ x 5 Několikanásobný neelementární magický útok, který navic ignoruje magickou obranu a zasáhne všechny nepřátele. Ostrov na severovýchodě. Lze se na něj dostat pouze na zlatém chocobovi.
2 2x 50.000
3 3x 200.000
4 4x 300.000
Mistr 5x 500.000
Leviathan
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 78 0 Základ x 4 11/16 Vodní magický útok proti všem nepřátelům. Tuto matérii získáte po porážce bojovníka v nejvyšším patře pagody ve vsnici Wutai. (Druhé CD)
2 2x 10.000
3 3x 38.000
4 4x 70.000
Mistr 5x 100.000
Odin
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 80 0 Smrt nebo Základ x 4 7/8 Zabije všechny nepřátele. Pokud by mělo zabití selhat, použije jiný magický útok, který udeří silou 4 7/8 x základ. Sinrovo sídlo v Nibelheimu na prvním CD. Musíte otevřít trezor. (Kód je: 36 doprava, 10 doleva, 59 doprava, 97 doprava.)
2 2x 16.000
3 3x 32.000
4 4x 65.000
Mistr 5x 80.000
Fénix
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 180 0 Základ x 3 3/4 Oživí všechny členky party, kteří jsou KO a obnoví jim HP. Kromě toho způsobí všem nepřátelům ohnivé magické poškození. Pevnost Kondor, poté, co úspěšně dokončíte minihru a dostanete se na vrchol.
2 2x 28.000
3 3x 70.000
4 4x 120.000
Mistr 5x 180.000
Ramuh
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 40 0 Základ x 1 7/8 Elektrický magický útok proti všem nepřátelům. Místnost žokejů v Gold Sauceru, lze jej získat před prvním dostihem, kdy musíte závodit, abyste se dostali z vězení.
2 2x 10.000
3 3x 25.000
4 4x ř0.000
Mistr 5x 70.000
Shiva
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 32 0 Základ x 1 1/2 Ledový magický útok proti všem nepřátelům. Získáte od Priscily v Junonu. Nejprve ji však musíte zachránit a pak si pro matérii přijít k ní do domu.
2 2x 4.000
3 3x 15.000
4 4x 30.000
Mistr 5x 50.000
Titan
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x

46

0 Základ x 2 1/16 Magický útok v elementu země proti všem nepřátelům. Gongaga, stačí prohledat haraburdí v troskách zničeného reaktoru. Matérie není vidět.
2 2x 15.000
3 3x 30.000
4 4x 60.000
Mistr 5x 80.000
Typhon
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
1 1x 160 0 Základ x 6 7/8 Ohnivý, ledový, elektrický a zemní magický útok proti všem nepřátelům. Navíc ignoruje magickou obranu. Lze získat v Prastarém lese nedaleko Cosmo kaňonu. Nicméně do tohoto lesa získáte přístup buď po definitivní porážce zbraně Ultima, či na zlatém chocobovi.
2 2x 35.000
3 3x 120.000
4 4x 150.000
Mistr 5x 250.000
Mistr vyvolání
LvlPoužitíMPDalší lvlSílaPopisLokace
Mistr Vše - - Dle druhu Možnost vyvolat všechny bytosti pomocí jediné matérie. Přineste všechny červené matérie na úrovni mistr k červené obří matérii v Cosmo kaňonu. Případně ji získáte za porážku Smaragdové zbraně - výměnou za Harfu země u staříka z Kalmu.
Mistr Vše -
Mistr Vše -
Mistr Vše -
Mistr Vše -

Matérie Nezávislé matérie

Vábnička chocobů
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 1 0 Funguje jako vábnička chocobů. Tuto matérii lze získat na Farmě chocobů od Choco Billyho.
2 1,5 3.000
3 2 10.000
Mistr 3 30.000
     
Protiútok
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 20 % 0 Po útoku nepřítele dojde k protiútoku. Doporučuji používat v kombinaci s matérií Krytí. Mt. Nibel, po zabití strážce matérií. Gold Saucer, cena na dostihové dráze.
2 40 % 10.000
3 60 % 20.000
4 80 % 50.000
Mistr 100 % 100.000
Krytí
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 20 % 0 Postava kryje útoky nepřátel na ostatní členy party vlastním tělem. Trh u zdi - 1000 gilů, Sektor 6 v zahradě nedaleko domu Aeris.
2 40 % 2.000
3 60 % 10.000
4 80 % 25.000
Mistr 100 % 40.000
Postrach nepřátel
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 1/2 0 Snižuje pravděpodobnost náhodného střetnutí s nepřáteli. Gold Saucer, dostihy chocobů.
2 1/4 8.000
- - -
- - -
Mistr - 50.000
Vábnička nepřátel
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 1,5 0 Zvyšuje pravděpodobnost náhodného střetnutí s nepřáteli. Gold Saucer, dostihy chocobů.
2 2,0 8.000
- - -
- - -
Mistr - 50.000
EXP plus
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 1,5x 0 Zvyšuje množství zkušeností, které po bitvě získá postava. Lze ji koupit v Gold Sauceru na Zázračném náměstí za 2000 GP.
2 2x 60.000
- - -
- - -
Mistr 100 % 150.000
Gil plus
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 1,5x 0 Zvyšuje množství gilů, které po bitvě získáte. Lze ji koupit v Gold Sauceru na Zázračném náměstí za 1000 GP.
2 2x 80.000
- - -
- - -
Mistr 100 % 150.000
HP plus
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Zvyšuje maximální hodnotu HP dané postavy. Cosmo kaňon, Mideel - 8000 gilů.
2 + 20 % 10.000
3 + 30 % 20.000
4 + 40 % 30.000
Mistr + 50 % 50.000
MP plus
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Zvyšuje maximální hodnotu MP dané postavy. Cosmo kaňon, Mideel - 8000 gilů.
2 + 20 % 10.000
3 + 30 % 20.000
4 + 40 % 30.000
Mistr + 50 % 50.000
HP <-> MP
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 - 0 Vymění hodnoty HP a MP. Při maximálních hodnotách tak bude postava mít 999 HP a 9999 MP. Tato matérie je ukrytá v jeskyni severně od Severního Corelu.
- - -
- - -
- - -
Mistr - 80.000
Dlouhý dosah
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 - 0 Ruší postih (-25 %), který mají postavy se zbraněmi na blízko v zadní linii. Tato matérie je ukrytá v Mythrilovém dole.
- - -
- - -
- - -
Mistr - 80.000
Štěstí plus
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Zvyšuje postavě atribut štěstí. Lze získat v Chrámu prastarých.
2 + 20 % 15.000
3 + 30 % 30.000
4 + 40 % 60.000
Mistr + 50 % 100.000
Magie plus
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Zvyšuje postavě atribut magie. Lze získat v Chrámu prastarých.
2 + 20 % 10.000
3 + 30 % 20.000
4 + 40 % 30.000
Mistr + 50 % 50.000
Mega vše
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 - 0 Umožňuje použití všech magických matérií a některých bojových na všechny nepřátele na bojišti. Lze najít úplně na konci hry v Severní jeskyni. (Posledni dungeon.)
2 - 10.000
3 - 50.000
4 - 80.000
Mistr - 160.000
Prevence
Lvl ÚčinnostDalší lvlPopisLokace
1 6 % 0 Zvyšuje šanci na preventivní útok -> že parta v boji útočí první. Cena v Aréně v Gold Sauceru.
2 12 % 8.000
3 24 % 20.000
4 36 % 40.000
Mistr 48 % 80.000
Rychlost plus
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Zvyšuje postavě atribut rychlost. Cena v Aréně v Gold Sauceru.
2 + 20 % 15.000
3 + 30 % 30.000
4 + 40 % 60.000
Mistr + 50 % 100.000
Podvodní
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Ruší časový limit při boji pod vodou.
(Smaragdová zbraň)
Dá vám ji stařec v Kalmu, který touží po Harfě země.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 16.777,215

Matérie Podpůrné matérie

Přidaný úder
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Po použití spojené matérie provede postava ještě jeden dodatečný útok. Lze získat na Velkém ledovci.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 200.000
Přidaný efekt
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Ve zbrani může způsobit negativí efekt spojené matérie. Ve zbroji proti spojenému stavu chrání.

Možnosti: Čas (zpomalení, stop), Klam (zmatek, zuřivost), Jed (otravan), Pečeť (spánek, ticho), Transformace (žába, mini), Zneškodnění (smrt), Živel (Stop, zkamenění, zmatek, zuřivost), Choco/Mog (Stop), Hádes (spánek, otrava, zmatek, ticho, zpomalení, žába, mini, paralýza), Odin (smrt)
Cosmo kaňon v jeskyně Gi.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 100.000
Vše
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 1x 0 Pokud je tato matérie spojena s útočným kouzlem, její efekt způsobí, že kouzlo zasáhne všechny nepřátele. Útočná síla je však snížena na 2/3. Efekt lze během boje přepínat (PAGE UP/PAGE DOWN) a útočit kouzlem na jeden cíl s plnou silou. Tuto matérii nemá vliv na všechna kouzla.

Možnosti: Oheň, Led, Země, Jed, Gravitace, Pečeť, Čas, Zneškodnění, Bariéra a další.
Obchod v pevnosti Kondor, obchod v Sektoru 7, 68. patro Shinrova velitelství, nákladní loď (u Yuffie), Mt. Nibel, Velký ledovec.
2 2x 1.ř00
3 3x 6.000
4 4x 18.000
Mistr 5x 35.000
Protiúder
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 30 % 0 Při fyzickém poškození postavy se tato postava pokusí o protútok spojenou žlutou matérií. Lze použít libovolnou bojovou schopnost. Lze získat v Severní jeskyni.
2 40 % 40.000
3 60 % 80.000
4 80 % 120.000
Mistr 100 % 200.000
Element
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 50% odolnost 0 Je-li tato matérie ve zbrani a spojíte ji se zelenou či červenou matérií v nějakém elementu (např. Oheň / Ifrit), bude zbraň útočit v daném elementu (oheň) a nepřátelé zranitelní tímto elementem utrží větší poškození. Stejné spojení ve zbroji pak poskytuje odolnost proti elementu, imunitu či dokonce jeho absorpci = že postava se tímto elementem bude léčit.

Možnosti: Oheň, Led, Elektřina, Země, Jed, Gravitace, Ifrit (oheň), Choco/Mog (neelementární), Shiva (led), Ramuh (elektřina), Titan (země), Leviathan (voda), Fénix (oheň), Alexander (svatá moc), Bahamut (neelementární), Neo-Bahamut (neelementární), Bahamut Zero (neelementární).
62. patro Shinrova velitelství, Mt. Corel, Nibelheim (v piánu Tify)
2 Imunita 10.000
3 Absorpce 40.000
4 - -
Mistr - 80.000
Poslední rozkaz
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 1x 0 Neuvěřitelně užitečná matérie, která po smrti postavy aktivuje poslední rozkaz. Tím je libovolná magická, bojová či vyvolávací matérie, kterou s posledním rozkazem spojíte. Díky spojení s matérií Fénix nebo Oživení bude postava například ihned zase oživena. Lze získat v Gold Sauceru v Aréně. Musíte vyhrát speciální souboj.
2 2x 20.000
3 3x 40.000
4 4x 80.000
Mistr 5x 160.000
HP absorb
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Při útoku spojenou matérií obnoví uživateli 1/10 zranění v podobě HP.

Lze použít s magickými, bojovými a vyvolávacími matériemi.
Wutai, první patro domu s kočkami.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 100.000
MP absorb
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Při útoku spojenou matérií obnoví uživateli 1/100 zranění v podobě MP.

Lze použít s magickými, bojovými a vyvolávacími matériemi.
Vesnice Wutai.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 100.000
Protikouzlo
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 + 30 % 0 Po magickém útoku nepřítele sešle postava kouzlo, které je propojené s touto matérií. Platí pro libovolnou magickou či vyvolávací matérii. fLze vyhrát na dostizích chocobů v Gold Sauceru.
2 + 40 % 40.000
3 + 60 % 80.000
4 + 80 % 160.000
Mistr + 100 % 300.000
MP turbo
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 + 10 % 0 Použití spojené matérie bude stát více MP, ale její účinek je o poznání silnější.

Lze použít s magickými a vyvolávacími matériemi + s bojovou matérií Dovednost nepřítele.
Velký ledovec - Větrné bludiště.
2 + 20 % 10.000
3 + 30 % 30.000
4 + 40 % 60.000
Mistr + 50 % 120.000
Čtyři kouzla
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 1x 0 Spojená magická nebo vyvolávací matérie (mimo Rytířů KRUHU) bude použita 4x po sobě. (Spotřeba MP = jen 1 použití.) Doporučuje se používat tuto matérii spolu s W-Magie a W-Vyvolání, tak docílíte toho, že bude kouzlo či vyvolání použito 8x po sobě! Jeskyně severně od Mideelu. Lze se do ní dostat na modrém, černém a zlatém chocobovi.
2 2x 40.000
3 3x 80.000
4 4x 120.000
Mistr 5x 200.000
Zákeřný útok
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 20 % 0 Šance, že bude na začátku bitvy použita spojená magická či vyvolávací matérie. Lze vyhrát na dostizích chocobů v Gold Sauceru.
2 35 % 20.000
3 50 % 60.000
4 65 % 100.000
Mistr 80 % 150.000
Rovnou je ober
Lvl Účinnost Další lvlPopisLokace
1 - 0 Po použití spojené matérie je cíl zároveň okraden. (Podaří-li se to.)
Lze kombinovat s magickými, bojovými a vyvolávacími matériemi.
Lze získat ve Wutaii v jeskyni Da-Chao.
2 - -
3 - -
4 - -
Mistr - 20.000

DŮLEŽITÉ: Podpůrné matérie nemají samy o sobě žádný efekt. Vždy musejí být spojené s jinou matérií - žlutou, červenou, zelenou. Dle druhu.

Autor: Pilda
Upravil: R@ziel